شنبه 22 خرداد 1400   18:52:49

واکسن آبله بزی

واکسن آبله بزی

شکل و نوع واکسن:
•    واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه، تزریقی
ترکیب واکسن:
•    هر دز حاوی حداقل 102/5 TCID50 ویروس آبله بزی سویه گرگان
•    لاکتالبومین به عنوان پایدار کننده
موارد مصرف:
•    به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آبله در بز و بزغاله
دز، روش مصرف و راه تجویز:
•    با رعایت شرایط آسپتیک، مقدار 5 میلی لیتر از بطری حلال( سرم فیزیولوژی 100 میلی لیتری) را توسط سرنگ کشیده و وارد ویال واکسن نمایید. 
•    با هم زدن ویال، محتوای آن را کاملاً حل کنید. 
•    سپس محلول حاصل را توسط سرنگ وارد بطری حلال کرده و آن را چندین بار سر و ته نمایید تا کاملاً یکنواخت شود. از محلول به دست آمده به هر بز/ بزغاله، 0/5 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق شود.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    در شرایط عادی و در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، تجویز واکسن از سن 3 ماهگی آغاز و دز یاد آور به طور سالیانه تجویز شود.
موارد منع مصرف:
•    از تجویز این واکسن در ماه آخر آبستنی خودداری شود.
•    از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
•    پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.
•    از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری شود.
عوارض جانبی:
•    در صورت تزریق صحیح واکسن هیچ گونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نمی شود. 
•    در صورتی که واکسن بین جلدی تزریق گردد ممکن است تورمی به بزرگی 2-1 سانتی متر در محل تزریق ایجاد شود که این واکنش بی ضرر بوده، به زودی برطرف می شود.
توصیه ها و احتیاط های لازم:
•    واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود.
•    واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.
•    به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
•    حلال مورد استفاده باید خنک باشد.
•    تمامی دام های سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.
•    حداقل 2 ساعت قبل و یک روز پس از مایه کوبی، به دام ها استراحت داده و از جابه جایی آن ها خودداری شود.
•    به منظور حفظ یکنواختی، پس از تهیه محلول و حین مصرف، ویال حاوی واکسن چندین بار سر و ته شود.
•    تمام محتوای واکسن پس از آنکه به صورت مایع در آمد باید در همان روز و بلافاصله در مدت زمان حداکثر 2 ساعت استفاده و از مصرف باقی مانده آن خودداری شود.
•    به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کامل به عمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود. در غیر این صورت، محل آلودگی بلافاصله با آب و صابون و یا مواد ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
•    سویه به کار رفته در این واکسن در انسان ایجاد بیماری نمی نماید. با این حال در صورت تزریق به دست، به پزشک مراجعه شود.
•    ویال های خالی واکسن به طور صحیح ضدعفونی ( اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و سپس دفتن بهداشتی شوند.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
•    دور از نور خورشید و در دمای 4-2 درجه سانتی گراد حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا 8 ماه پس از تاریخ تولید ( براساس تاریخ مندرج بر روی برچسب) قابل مصرف خواهد بود.
بسته بندی:
•    این واکسن در جعبه های 10 ویالی و هر ویال 200 دز عرضه می شود.

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما