بخشنامه ها


  بخشنامه عدم محاسبه تفاوت تطبیق در محاسبه مبلغ اضافه کار ساعتی

 بخشنامه مرخصی استعلاجی بیش از سه روز همکاران

  مشترکین صندوق تامین اجتماعی به لحاظ مزایای قانون تامین اجتماعی و از لحاظ بازنشتگی

 نحوه احتساب دوره های آموزشی همکاران
 

  ابلاغ بخشنامه 

 عدم امکان تغییر عنوان شغلی نیروهای قرارداد مشخص
 

  بازنشستگی جانبازان   فرم بهره مندی ازبیمه ها
 
  تطبیق احکام    کانون بازنشستگان
 
  جذب سرباز ساندگی    کسر ساعت کار جانبازان
 
  حقوق مشمولین وظیفه    کمک هزینه ازدواج و فوت
  دستورالعمل    مدرک تحصیلی
 
  شماره حساب واریزی دفترچه خدمات درمانی   مرخصی جانباران
 
  هزینه خوراک وپوشاک مشمولین وظیفه    تغییر فرمول حقوق ثابت
  ماموریت روزانه    تقدیر نامه
  گروه تشویقی   افزایش حقوق مشمولین قانون کار در سال 1390 
 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان   افتتاح پیشخوانهای دولت در شهرستان کرج
 
 ممنوعیت ماموریت به بخش غیر دولتی   مزایای مناطق کمتر توسعه یافته
 پاداش پایان خدمت مامورین   تمدید تفاهم نامه همکاری جذب 
سرباز سازندگی
 
 ابلاغ بخشنامه اداری   سابقه بورس 
 کد پستی   تمدید قرارداد و افزایش حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار
 تغییر وضعیت استخدامی 

 ارتقاء رتبه کارمندان 

 بخشنامه اداری در خصوص امور ورزشی کارمندان ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی   آیین نامه استخدامی هیات علمی

طراحی و اجرا : اداره فناوری اطلاعات