تاریخچه معاونت تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک

        اين معاونت مشتمل بر چهار مديريت و 22 بخش تحقيقي، توليدي و پشتيباني و يك ايستگاه تحقيقاتي بوده 

         و حاصل فعاليت آن توليد بيش از 60 نوع فرآورده بيولوژيك مي باشد. 


    -  توليد و تحقيق در زمينه واكسن هاي باكتريايي و ويروسي مصرف پزشكي

    -  
توليد و تحقيق در زمينه واكسن هاي باكتريايي، ويروسي و انگلي دام و طيور

    -  
توليد انواع سرم هاي درماني ضدزهر جانوران سمي (مار،عقرب، عنكبوت)

    -  
توليد انواع آنتي ژن هاي تشخيص آزمايشگاهي بيماري هاي انسان، دام وطيور

    - 
تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و توليد برخي فرآورده هاي مرتبط با آنها

    -  
برنامه ريزي و اجراي تحقيقات كاربردي در جهت دستيابي به تكنولوژي فرآورده هاي جديد

    -  
ارتقاء كيفي و كمي فرآورده هاي موجود

    -  
روزآمد كردن مستندات علمي و فني فرآورده ها و نيز انطباق هرچه بيشتر با اصول و مقررات توليدات مطلوب (GMP)

      و همچنين فراهم نمودن بسترهاي لازم براي صادرات فرآورده ها، از اهم فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.
طراحی و اجرا : اداره فناوری اطلاعات