واکسن های مصرف دامی
شاربن علامتی
شاربن علامتی
URL:
واکسن شاربن علامتی

ترکیب: 
•    باکتری کشته شده کلستریدیوم شوویی حاوی 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر فرمالدهید
موارد مصرف:
•    به منظور پیشگیری از بیماری شاربن علامتی گاو، گوساله و گوسفند تجویز شود.
دز و نحوه مصرف: 
بطری 250 میلی لیتری( 83 دز برای گاو و 125 دز برای گوسفند)
•    گوسفند        2 میلی لیتر
•    گوساله        2 میلی لیتر
•    گاو            3 میلی لیتر
•    دو هفته پس از تزریق اول، تزریق دوم با همان دز تکرار شود.
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی: 
•    محل تزریق را استریل نمایید. 
•    سرنگ را بجوشانید و استریل کنید یا از سرنگ یکبار مصرف استفاده کنید.
•    بطری را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. در روزهای بارانی از تزریق واکسن خودداری کنید. 
•    از مصرف باقی مانده واکسن برای واکسیناسیون های بعدی خودداری کنید.
موارد منع مصرف:
•    تزریق واکسن به حیوانات آبستن از دو هفته پیش از زایمان توصیه نمی شود.
احتیاطات لازم:  
•    فقط برای مصرف دامپزشکی می باشد. تلقیح واکسن پس از تاریخ انقضا ممنوع می باشد. دام واکسینه شده تا 48 ساعت جابه جا نشود.
عوارض جانبی: 
•    در صورتی که واکسن در هنگام تزریق وارد محوطه صدری و ریه گردد، تولید واکنش های آلرژیک می نماید.
شرایط نگهداری: 
•    در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بسته بندی:
•    این واکسن با برچسب مشخصات عرضه می شود. هر جعبه حاوی 12 بطری 250 میلی لیتری می باشد.