جمعه 18 آذر 1401   02:57:45

مصاحبه ها و ویدئوها

1400/2/19 یکشنبه

تشریح فرآیند کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوپارس توسط دکتر مسعود سلیمانی

بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما