كتابخانه و مركز اسناد علمي

 

وظايف و خدمات


1. خريداري وگردآوري منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي

2. 
سازماندهي منابع اطلاعاتي

3. 
اشتراك پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي خارجي و فارسي

4. 
اشاعه اطلاعات چاپي و الكترونيكي به اعضاي هيات علمي و پژوهشگران مؤسسه رازي و شعب آن

5. 
تهيه و ارسال مقالات تخصصي خارجي به صورت الكترونيكي

6. 
مديريت انتشارات مؤسسه

7. 
تهيه و روزآمدسازي فهرست همايش‌هاي تخصصي داخلي و خارجي

8. 
روزآمدسازي منابع اطلاعاتي كتابخانه موسسه رازي در فهرستگان‌هاي جهاد كشاورزي

9. 
سازماندهي منابع اطلاعاتي (كتابهاي فارسي و خارجي, نشريات فارسي و خارجي, لوح­هاي فشرده فارسي و خارجي, پايان­نامه­ها, گزارش نهايي طرح‌هاي تحقيقاتي و مقالات نشريه آرشيو در پايگاه اطلاعاتي بين‌المللي AGRIS ) در نرم­افزار تحت وب سيمرغ

10.
تهيه پايگاه­هاي اطلاعاتي تمام متن مقالات خارجي و فارسي پژوهشگران و كارشناسان مؤسسه رازي

11. 
تهيه و سازماندهي كتابهاي الكترونيكي تخصصي

طراحی و اجرا : اداره فناوری اطلاعات