شنبه 10 خرداد 1399   15:55:53

اولویت‌های انتشارات موسسه

١)    واکسن‌شناسی و فرآورده‌های زیستی
٢)    طراحی صنعتی فرآیند تولید فرآورده‌های زیستی
٣)    مقرات تولید و استانداردهای GXP
٤)    اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری‌ها
٥)    علوم پایه (میکروب‌شناسی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک و ...)
٦)    جانوران سمّی
٧)    حیوانات آزمایشگاهی

تبصره: چاپ کتاب‌های ترجمه‌ای در صورت تایید شورای انتشارات امکان‌پذیر است

 

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما